คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เดือนกรกฎาคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนมิถุนายน 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนพฤษภาคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนเมษายน 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนมีนาคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนมกราคม 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนธันวาคม 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.68 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนพฤศจิกายน 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 0.51 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เดือนตุลาคม 2559

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
เงินเดือน
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เงินตอบแทนพิเศษค่าจ้างประจำ
ขนาดไฟล์ 0.52 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย