คุณกำลังมองหาอะไร?

งินงบประมาณปี 2555

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

10.01.2564
12
0
แชร์
10
มกราคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ศอ.6โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ศูนย์ห้องฯเพื่อชำระค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
ขนาดไฟล์ 577KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือรายการครุภัณฑ์แพทย์เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของ ศอ1
ขนาดไฟล์ 646KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองออกกำลังกายโอนเงินให้ศอ.1-12 คก.ส่งเสริมและพัฒนาชุรมสร้างสุขภาพฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินโอนเงินเงินกลับกรมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบลงทุน ผ2สมทบรายการปรับปรุงตลาด904 และค่าเบี้ยบประชุมฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่ยนแปลงรายจ่ายผ.1 เป็นงบลงทุนเพื่อซ่อมปีกนกบริเวณดาดฟ้าและหลังคาของศูนยห้องฯ
ขนาดไฟล์ 685KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบรายจ่ายอื่นกองประเมินฯให้ศอ.7 คก.ศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงงานไฟฟ้าฯ ผ.1
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักโภชฯโอนงบดำเนินงานให้ศอ.1-12 ผ.1 คก.ส่งเสริมเด็กไทยเติบโตเต็มศักยภาพ
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมอนามัยโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้สสอ.เพื่อเป็นค่าควบคุมงานและเบี้ยประชุมคณะกรรมการฯ
ขนาดไฟล์ 332KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานเป็นงบรายจ่ายอื่น ค่าจ้างที่ปรึกษาฯ สทป. ผ.1
ขนาดไฟล์ 773KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สว. โอนงบรายจ่ายอื่นให้ ศพส.คก.พัฒนาการสุขภิบาลอาหารอย่างยั่งยืนฯ ผ.2
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินจากกองแผนให้ศอ.7 ผ.2 เพื่อจัดอบรมบุคลากรแพทย์และทันตแพทย์ฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.7 โอนงบฯผ. 2 ให้ศอ.11 เพื่อสนับสนุนภาระกิจของ ศอ.11
ขนาดไฟล์ 624KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.5 โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ศูนย์ห้องฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์น้ำ
ขนาดไฟล์ 652KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินจากกองแผนให้ศอ.3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานวิจัยฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานให้สทป.,ศอ.1,4และ 7 ผ. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่บยแปลงงบดำเนินงาน ผ1 ตั้งจ่ายเครื่องคอมฯ,ปรับปรุงห้องประชุม
ขนาดไฟล์ 634KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเหลือจ่ายผ.1 จากกองจ.และ กตส.กับกรม
ขนาดไฟล์ 612KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบจากสำนักส่งเสริมให้ศอ.1-7 คก.สายใยรักฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบจากสอ.ให้ศอ.1-12 เพื่อดำเนินงาน 3 โครงการ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศกม.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรฯ
ขนาดไฟล์ 586KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.11 โอนงบฯผ.2 ให้ ศอ.8 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาโยคะ
ขนาดไฟล์ 619KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณให้ศอ.1 เพื่อลงทะเบียนประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินจากสำนักส่งเสริมสุขภาพให้ ศอ.1-12 คก.พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่ยนแปลงรายการสิ่งก่อสร้งเป็นยูนิตทำฟัน,เครื่องฆ่าเชื้อ
ขนาดไฟล์ 688KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.9 โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ ศูนย์ห้องฯ คชจ.ในการสั่งซื้อชุดทดสอบ และชุดตรวจสอบ
ขนาดไฟล์ 667KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบประชาสัมพันธ์ ผ.1 จากสลก.ให้ศอ.6 เพื่อดำเนินงาน เมนูชูสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็มฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินจากกองออกกำลังกายให้ศอ.1-12 เพื่อพัฒนากระบวนการและกิจกรรมคลีนิคDPAC
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.5 โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ศูนย์ห้องฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์น้ำ
ขนาดไฟล์ 652KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายการครุภัณฑ์ปี55 จากเงินเหลือจ่ายงบลงทุนและจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ขนาดไฟล์ 167KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณให้ศอ.1 เพื่อลงทะเบียนประกาศนียบัตรนักเจรจาไกล่เกลี่ย
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานจากศอ.9 ให้ศูนย์ห้องปฏิบัติการฯ ผ.1
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ที่ สธ 0903.02-1887 ลว.9 ค.55 รายงานการคืนและขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณ พ.ษศ 2555
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองแผนโอนงบให้สสอ.ผ.2 เพื่อสนับสนุนการจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่งาน
ขนาดไฟล์ 647KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานจากกองออกกำลังกายให้ศอ.1-12 ผ1 คก.พัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชนฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบรายจ่ายอื่น งวดที่ 3 ให้ ศอ.2,ศอ.4,กลุ่มทันตฯและ ศพส.
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงาน จากกองแผนผ1. ให้ ทันตฯ สภ. ประเมิน สอ สอพ สสและ สว.
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สว.โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายผ.1 ไปเป็นเครื่องโทรสาร
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักโภชนาการโอนเงินให้ สลก.ผ.1 โครงการสัมนาสื่อมวลชน เมนูสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอ.โอนเงินให้ศอ.1-12 โครงการเฝ้าระวังสถารการณ์ ฯ ผ1
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายผ.1 เป็นงบลงทุนรายการระบบการประชุมทางไกล
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สว.โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายผ.1 เป็นงบลงทุนรายการปรับปรุงพื้นห้องทำงาน
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
งบพัฒนาศูนย์อนามัยโอนเงินให้ ศอ.9 โครงการ Fact sheet Sex วัยใสฯ ผ.2
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณให้ศอ.6 โครงการมหกรรมคนหนองคายไร้พุงมุ่งสู่สุขภาพดีฯ ผ.1
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สว.โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ กกม. เพื่อใช้ในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารกฎหมาย
ขนาดไฟล์ 617KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอ.โอนงบดำเนินงานให้สว.และ ก.ประเมินฯ คชจ.ในการประชุม
ขนาดไฟล์ 671KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินจากสำนักโภชนาการโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 55 ให้ ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การปรับผลผลิตให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ขนาดไฟล์ 438KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์ห้องฯโอนงบดำเนินงานให้สว. คชจ.ในการประชุมฯ
ขนาดไฟล์ 601KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองแผนโอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ ศอ.7 เพื่อจัดประชุมฯ
ขนาดไฟล์ 558KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณจากสำนักโภชนาการให้ศอ.1-12
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณจากสทป.ให้ สลก.
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองคลังคืนงบให้กรมฯคชจ.ในการดำเนินงานโครงการของกรมฯ
ขนาดไฟล์ 615KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศอ.6 คก.ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดฯ
ขนาดไฟล์ 691KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินผลฯโอนเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาค
ขนาดไฟล์ 754KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินผลฯโอนงบรายจ่ายอื่นผ 1 ให้ ส่วนภูมิภาค
ขนาดไฟล์ 861KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์ห้องฯโอนงบดำเนินงานให้ กองประเมิน คชจ.ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
ขนาดไฟล์ 602KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศูนย์ห้องโอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ กกม.คชจ.ในการประชุมการปรับปรุงแก้ไข พรบฯ
ขนาดไฟล์ 585KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณของกองแผนให้ศอ.7 ผ.2
ขนาดไฟล์ 715KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณกรมฯให้ศอ.5 ผ.2
ขนาดไฟล์ 713KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 690KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองแผนโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ ศอ.3 คชจ.ในการจัดอบรมสัมนาวิชาการฯ
ขนาดไฟล์ 624KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณกรมฯให้กองแผน ผ.2
ขนาดไฟล์ 721KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินงบประมาณกรมฯให้ ศอ.10และ ศทป
ขนาดไฟล์ 727KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สว.โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ กกม.เพื่อจัดทำร่างคำแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับกิจการฯ
ขนาดไฟล์ 658KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองแผนฯโอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ สว.เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 646KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบอุดหนุนให้สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ขนาดไฟล์ 712KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การโอนงบรายจ่ายอื่นให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองแผนฯโอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ สว.เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 624KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองประเมินฯโอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ กกม.เพื่อจัดประชุมแนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 626KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การโอนปรับเงินงบประมาณรายผลผลิตของ ศพส.
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การโอนเงินจากสำนักโภชนาการให้ศอ1-12
ขนาดไฟล์ 817KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กรมฯโอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ ศอ1-12 โครงการสายใยรักฯ
ขนาดไฟล์ 868KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักส่งเสริมโอนงบฯผ.2ให้ศอ.10 คชจ.ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดสรรงบลงทุน ปี 2555 ผลผลิตที่1,2
ขนาดไฟล์ 189KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดสรรเงินงบประมาณของ สอ.ให้ศอ.1-12 และ ศอพ.ผลผลิต1
ขนาดไฟล์ 794KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงาน ผ.1 จากรมฯให้ศอ.11 คก.รวมพลคนรักษ์สุขภาพ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายละเอียดการโอนจัดสรรเงินงบปี 55
ขนาดไฟล์ 142KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินเบิกแทนกันงบดำเนินงานให้ ศอ.11 เพื่อดำเนินกิจกรรมจัดระบบบริการสุขภาพเชิงรุกฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักส่งเสริม(งบเอดส์) ผ.2 โอนงบดำเนินงานคืนกรมฯเพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการสำคัญของกรมฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดสรรเงินงบประมาณให้ส่วนกลางและศูนย์อนามัยที่ 1-12 ผลผลิตที่1และ2
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดสรรเงินอุดหนุนให้ศูนย์อนามัยที่ 1-12 ผลผลิตที่ 1
ขนาดไฟล์ 471KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สทป.โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้สลก.เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านขับรถยนต์
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองแผนโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ศอ.5 เพื่อใช้ในการดำเนินการพัฒนาวิชาการและพัฒนาระบบฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบสำคัญเบิกปีงบประมาณ 2555
ขนาดไฟล์ 72KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักว. โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ศูนย์ห้องฯ ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.1โอนงบดำเนินงานผ.1 ให้ศูนย์ห้องฯค่าใช้จ่ายชุดตรวจแบคทีเรียในน้ำ & อาหาร
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองแผนโอนงบดำเนินงานผ.2 ให้ศอ.11 คชจ.ในการอบรมนักบริหารฯ
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักที่ปรึกษาโอนงบดำเนินงาน ผ1 ให้กองแผนเพื่อแผนปฏิบัติการDHIA
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบอุดหนุนจากกรมฯผ.2 ให้ สำนักส่งเสริม คกอบรมแกนนำ อสม.ฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงาน ผ.2 ให้ ศอ.1-12 เพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาผู้นำโยคะ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเงินงาน ผ.2 ให้กองออกกำลังกาย เพื่อใช้จ่ายในกรฝึกอบรมโยคะ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอ. โอนงบฯ ผ.1 ให้ศูนย์ห้องฯ เป็นค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารและน้ำฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบรายจ่ายอื่นผ.1 ให้ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.6 ศอ.9และศอ.12
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงาน(ค่านมเอดส์) ผ.2 กลับกรมฯเพื่อดำเนินงานโครงการฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักโภชฯโอนงบดำเนินงานให้สอ. เพื่อจัดประชุมภาคีเครือข่ายฯผุ้ประกอบการค้าอาหาร
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักที่ปรึกษาโอนงบฯ ผ1ให้ ศกม. ศอ1 ศอ4 ศอ11และ ศพส เพื่อปรับแผนฯ DHIA
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สลก.คืนงบจัดสรรกรมฯ ผ.1 เงินเหลือจากแผนการดำเนินงานฯปี 2555
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สทป.โอนงบดำเนินงาน ผ.1 ให้ศอ.1 คก.อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนศักยภาพนักวิจัยฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ10 โอนงบดำเนินงาน ผ1 ให้ศูนย์ห้องฯเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผลิตชุดทดสอบตัวอย่าง
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กองแผนงานโอนงบดำเนินงาน ผ 2ให้ศอ.10 คก.การพัฒนาศักยภาพนักยุทธศาสตร์
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักส.โอนงบฯผ2 ให้ ศอ.1,4,8,10 คก.พัฒนาศูนย์เด็กเล็กฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักที่ปรึกษาโอนงบฯ ผ1 ให้ศูนย์อนามัย เพื่อจัดทำแผนฯ DHIA
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบดำเนินงานผ1 ให้ ศอ.10 คก.พัฒนาเครือข่ายฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักที่ปรึกษาโอนผ1 ให้ กองจ. เพื่อจัดทำแผนฯDHIA
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนเงินโครงการตรวจมะเร็งด้วยตนเองให้สำนักส.สลก,ศอ.3
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.9โอนเงินให้ศูนย์ห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นค่าตรวจตัวอย่างน้ำ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ 1 โอนงบรายจ่ายอื่นให้ สำนักโภชฯ เพื่อซื้อยาและสารเคมีในงานวิจัย
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบอุดหนุนของสำนักงานปลัดให้ศอ.12 เบิกแทน
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โอนงบประชาสัมพันธ์ให้สำนักโภชฯ คก.ลดหวานมันเค็ม ผ.1
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สำนักทันตฯโอนเงินให้ศอ.6,10,12 คก.ประชุมสัมมนาเครือข่ายฯ
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศอ.9โอนเงินให้ศูนย์ห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบชุดทดสอบ อ.13
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับลดเงินจากศูนย์ให้กรมฯเพื่อจัดทำ คก.สายใยรักฯ
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับลดเงินงบประมาณจากส่วนกลางให้กรมฯเพื่อจัดทำ คก.สายใยรักฯ
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน