คุณกำลังมองหาอะไร?

งา

งานวันสถาปนากรมอนามัยครบรอบ 72 ปีกรมอนามัย และมอบเกียรติบัตรคนดีศรีอนามัย

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

14.03.2567
53
0
แชร์
14
มีนาคม
2567

วันที่ 12 มีนาคม 2567

         กองคลัง นำโดยนางสาวเอกฤทัย สารนาค ผู้อำนวยการกองคลัง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ร่วมร้องเพลงเทิดพระบิดา และแสดงความยินดีแก่บุคลากรที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคนดีศรีอนามัย ประจำปี 2566 เนื่องในวันสถาปนากรมอนามัยครบรอบ 72 ปีกรมอนามัย ซึ่งกองคลังมีบุคลากรได้รับรางวัลคนดีศรีอนามัยระดับหน่วยงาน ประจำปี 2566 ดังนี้

        1.นายรังสฤษดิ์ เชื้อดวงผุย      นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

        2.นางสาวบุษณี ม่วงชู             นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

        3.นางสาวสุพรรณา อายาเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี

        4.นางสาวอุษณี ทองชมภู        พนักงานพัสดุระดับ ส3

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน