คุณกำลังมองหาอะไร?

3

3.23 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ครึ่งปีแรก)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

26.01.2564
15
0
แชร์
26
มกราคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมตัวชี้วัดครั้งที่ 5 วันที่ 4 มีนาคม 2564 (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม ตชว.ครั้งที่ 4-2564 (4 ก.พ.64) (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงาน ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 228KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งข้อมูลการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 122KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งข้อมูลการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (flowchart) การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 505KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งข้อมูลการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 312KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งข้อมูลการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (flowchart) การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 379KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็น ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) และการบริหารสัญญา (ครึ่งปีแรก).pdf
ขนาดไฟล์ 70KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน