คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO) (ครึ่งปีหลัง)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.06.2564
91
0
แชร์
02
มิถุนายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 11-2564 (4 สค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 849KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานวิชาการของกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม Like Talk Award ปี 5.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการ การประเมินผลการดำเนินงานและสรุปบทเรียน.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 10-2564 5 กค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลฯและขออนุมัติเผยแพร่คู่มือ.pdf
ขนาดไฟล์ 280KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สไลด์การนำเสนอจัดการความรู้งานบริหารงบประมาณการเงินการคลัง(ปรับปรุงใหม่).pptx
ขนาดไฟล์ 900KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่่ 9-2564 4 มิ.ย.64.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงานฯ การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจงผ่านระบบD-Fins.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฎิบัติงานฯ การยืมเงินราชการผ่านระบบD-Fins.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัด ครั้งที่ 7-2564 (7 เม.ย.64).pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตวช. ครั้งที่8 -2564 วันที่ 6 พ.ค.64.pdf
ขนาดไฟล์ 848KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขออนุมัติแผนการดำเนินงานด้านวิชาการฯ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 434KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานทบทวนและวิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนฯ โดยการจัดการความรู้และผลดำเนินงานสร้างผลงานวิชาการ.pdf
ขนาดไฟล์ 145KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 157KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน