คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.1.2 ระดับความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงโครงการสำคัญ ตามแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน (ครึ่งปีหลัง)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.06.2564
33
0
แชร์
02
มิถุนายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่่ 11 (6 ส.ค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด Outcome (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 138KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 124KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 2 การระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงโดยนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 140KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 3 การระบุความเสี่ยง ต่าง ๆ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 168KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 4 กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 128KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบฟอร์มที่ 5 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 127KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การคัดเลือกโครงการ (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 96KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่่ 10 (5 ก.ค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด (Outcome) ตัวชี้วัดที่ 2.1.2.pdf
ขนาดไฟล์ 191KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 8 (6พค64).pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 7-2564 (7 เม.ย. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 12MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน