คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.10.2564
118
0
แชร์
25
ตุลาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 8 - 2565 ลงวันที่ 6 พ.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
SOP มาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 ฉบับปรับปรุง (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 86KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขออนุมัติปรับมาตรการและแผนปฏิบัติการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 329KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการและประเด็นความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ฉบับปรับปรุง (รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 103KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานรอบ5เดือนแรกและความรู้ที่นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์.pdf
ขนาดไฟล์ 410KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ เพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด (รอบ5เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 189KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 7 - 2565 ลงวันที่ 5 เม.ย. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 6 - 2565 ลงวันที่ 4 มี.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมออกกำลังกายในระหว่างวัน.pdf
ขนาดไฟล์ 542KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 2-2565 (20 ตค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 442KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 1-2565 (6 ตค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 570KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 728KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจฯ ของบุคลากรกองคลังที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป.pdf
ขนาดไฟล์ 148KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพกองคลังเข้ารับการตรวจประเมินหน่วยงานในเกณฑ์การประเมิน 5ส.pdf
ขนาดไฟล์ 362KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการตรวจวัดดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 478KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมส่งความสุขต้อนรับปีใหม่แบบวิถีไทย.pdf
ขนาดไฟล์ 850KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ (Big Cleaning) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 835KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กิจกรรมมอบการ์ดอวยพรวันเกิด ประจำเดือน ก.พ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 620KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อขออนุมัติมาตรการและแผนปฏิบัติการฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 177KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 5 - 2565 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 4 -2565 ลงวันที่ 5 ม.ค. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 699KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการและประเด็นความรู้.pdf
ขนาดไฟล์ 98KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศนโยบายสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 244KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกองคลัง ครั้งที่ 3-2565 ลงวันที่ 7ธ.ค. 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 2.2 ของกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 237KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน มีชีวิตชีวา และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต.pdf
ขนาดไฟล์ 63KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์สถานการณ์ดำเนินการพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงานฯ ปี2564 และวิเคราะห์ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร.pdf
ขนาดไฟล์ 752KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.pdf
ขนาดไฟล์ 296KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน