คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กองคลัง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การก่อสร้าง : บก.01

พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
ราคากลางงานก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยภายในอาคารศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ ปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องกองประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 3.88 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาและถังเก็บน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 7.82 MB
ดาวน์โหลด 128 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การก่อสร้าง : บก.01

พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง จำนวน 1 รายการ ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การก่อสร้าง : บก.01

พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบดับเพลิงอาคารกรมอนามัย จำนวน 1 ระบบ
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การก่อสร้าง : บก.01

พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณการเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุข (พ.ศ.2461-2561) ครั้งที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อนามัยที่่ 8 อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ภายใต้โครงการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 49 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาก่อสร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ 100 ปี กรมอนามัย การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมพื้นตัวหนอน โดยเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 1.40 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การก่อสร้าง : บก.01

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมทาสีภายนอกอาคาร 1-7 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย