คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจ้างที่ปรึกษา : บก.04

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยโดยวิธีตกลงเบิกจ่ายจากงบประมาณ 2558 งบรายจ่ายอื่น
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจ้างที่ปรึกษา : บก.04

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยการประมาณอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไทย พ.ศ.2551-2555 โดยวิธีตกลง
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินการเข้าถึงบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ของแรงงานข้ามชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย