คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กองคลัง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ : บก.05

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e – bidding
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัย โดยวิธีพิเศษ (Repeat Order)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ : บก.05

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
เช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ปีงบประมาณ 2559
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ปีงบประมาณ 2559
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัยโดยวิธีพิเศษ (Repeat Order) ปี 2559
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ : บก.05

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัย (กองแผนงาน)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กองแผนงาน)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัยโดยวิธีพิเศษ ตค.-ธค.57 (กองแผนงาน)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (กอง ผ.) โดยวิธีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานบุคลากรกรมอนามัยโดยวิธีพิเศษ (กอง ผ.)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัยโดยวิธีพิเศษ ตค.-ธค.57 (กองแผนงาน)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารงานภายใน (Intranet) ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย โดยวิธีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ : บก.05

พ.ศ. 2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
พิมพ์เอกสาร 2 รายการ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย