คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ : บก.05

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
โครงการบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการบำรุงรักษาระบบงานบุคลากร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ : บก.05

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
โครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบุคลากร กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารงานภายใน (Intranet) ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลกลาง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบขุมทรัพย์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ : บก.05

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานบุคลากร กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สัญญาจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบงานบุคลากร กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร กรมอนามัย (GIS - EIS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบบริหารงานภายใน กรมอนามัย (Intranet) ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนมัย (EDOC) และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบขุมทรัพย์ความรู้ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบเว็บไซต์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย