คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ศูนย์สื่อสารสาธารณะ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
จ้างเผยแพร่การดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ประจำปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดกิจกรรม และสถานที่ในการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดกิจกรรม เรื่อง Kick off วัฒนธรรมกรมอนามัย MOPH to HEALTH”
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดงานแถลงข่าวและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสู่ความเป็นเลิศ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวผ่านสื่อมวลชน (วิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ชุดความรู้
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อชุดนิทรรศการเคลืื่อนที่ โดยวิธีตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธื เรื่อง การดำเนินงานของกรมอนามัยที่เชื่อมโยงกับแนวทางตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยวิธีตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อชุดเวทีอเนกประสงค์แบบถอดประกอบ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล DSLR พร้อมอุปกรณ์เสริม
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างตัดข่าวออนไลน์ (Online MEWS Clipping) ปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างก่อสร้างห้องอุปกรณ์รณรงค์ของสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย