คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สำนักทันตสาธารณสุข

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อการดูแลสุขภาพช่องปากและบริหารจัดการช่องทางการสื่อสารออนไลน์
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างพิมพ์สื่อการดำเนินงานทันตสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
จ้างออกแบบและผลิดวีดิทัศน์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมแซมห้องทำงานและห้องน้ำสำนักทันตสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 19 รายการ
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างออกแบบและผลิตสื่อคลิบวิดีโอ “ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง” เตรียมความพร้อมผู้สูงอายุฟันดี
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างประเมินความพึงพอใจของทันตบุคลากรและเครือข่ายต่อสื่อ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบันทึกข้อมูล
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือ ”ครอบครัวฟันดี” ลดปัญหาโรคในช่องปากที่สัมพันธ์กับทางระบบ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตรายการคลิปเสียงสำหรับวิทยุ/หอกระจายข่าว ”รายการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเพื่อเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุฟันดี”
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุทันตกรรมที่จำเป็นในการจัดบริการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แบบฟอร์มการสำรวจ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุการแพทย์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือ ”สานฝันเครือข่าย สร้างสายใย เพื่อเด็กไทยสุขภาพดี”
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อชุดตรวจสุขภาพช่องปาก
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดงานประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี สุขภาพดีปี 2560
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์ฝึกทักษะการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุทันตกรรม
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 8
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนจัดงานโครงการรณรงค์ ”คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า เพื่อพัฒนาการสมวัย”
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดงานแถลงข่าวคุณภาพแปรงสีฟันเด็กและการส่งเสริมอนามัยช่องปากเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำตะแกรงกันนกและซ่อมเปลี่ยนม่านปรับแสง
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อแปรงสีฟันผู้ใหญ่
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือพัฒนาศักยภาพการใช้ข้อมูลจากระบบ 43 แฟ้ม เพื่อการประเมินผลสำหรับทันตบุคลากร
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือมาตรฐานการทำงานการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตสุขภาพในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559
ขนาดไฟล์ 0.66 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อแบบจำลองสาธิตการแปรงฟัน
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 12 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว และวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมกล้องถ่ายภาพในช่องปากและจอคอมพิวเตอร์ (Dental Unit)
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือแนวทางการประเมินผลการแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากระดับจังหวัดและอำเภอ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณ 76 จังหวัด ใน 11 เรื่อง
ขนาดไฟล์ 0.47 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างสำรวจและประมวลผลข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
ขนาดไฟล์ 0.49 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างจ้ดงานประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2558
ขนาดไฟล์ 0.50 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างเหมาบริการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจากข้อมูลสภาวะสุขภาพช่องปากเด็กประถมศึกษา ปีการศึกษา 2554-2556
ขนาดไฟล์ 0.70 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์โรลอัพ เรื่อง การแปรงฟัน จำนวน 120 ชุด โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ (โรลอัพ เรื่อง ฟันดีสุขภาพดี) วิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 11 รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เล่ม 3 การดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ จำนวน 13,000 เล่ม โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.87 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือแนวทางการจัดกระบวนการแก้ปัญหาฟันผุและโภชนาการในศูนย์พัมนาเด็กเล็ก
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจัดซื้อแปรงสีฟันสำหรับเด็ก 6-12 ปี จำนวน 45,000 ด้าม
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่โครงการ จำนวน 2 คน
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจัดซื้อแก้วน้ำพลาสติก จำนวน 15,000 ใบ
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานโดยการปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ สำนักทันตสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 3 กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการวิจัยการประเมินผลการจัดบริการบูรณาการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากในงานบริการแม่และเด็กของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาซื้อยูนิตทำฟันพร้อมกล้องถ่ายภาพในช่องปากและจอคอมพิวเตอร์ (Dental Unit) ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการรณรงค์ ”คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” ตุลาคม 2556
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ”คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า” วันที่ 18 ตุลาคม 2556
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศซื้อเครื่องวัดปริมาณแร่ธาตุระบบอัตโนมัติ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย