คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กองคลัง

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างเหมาบริการศูนย์บริหารจัดการข้อมูลสถานประกอบการ และสุขอนามัยประชาชนเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังและป้องกันโควิด - 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ ปีงบประมาณ 2564
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขนาดไฟล์ 0.39 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย)
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างผลิตโปสเตอร์คำแนะนำการป้องกันตนเองและการปฏิบัติด้านสุขอนามัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเมื่อเปิดดำเนินการในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำชุดของรางวัลก้าวท้าใจ ต้านภัย COVID-19 พร้อมแพ็คและจัดส่งของรางวัล
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่ารถยนต์ รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 3 คัน ประจำปีงบประมาณ 2563
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 32 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมอนามัย และอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างทำโปรแกรมระบบบริหารการเงินการคลัง
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อวัสดุวืทยาศาสตร์ จำนวน 3 กลุ่ม 94 รายการ (เงินบำรุง)
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกววดราคาจ้างจัดทำสื่อรูปแบบสื่อวีดีทัศน์ให้ความรู้ ความรอบรู้ ประชาสัมพันธ์ 10 Package (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อยาฝังคุมกำเนิด จำนวน 2 รายการ (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์)
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อชุดพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 10 ชุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จัดซื้อยาวิตามินธาตุเหล็กและโฟลิก (เฟอร์โรโฟลิก) จำนวน 50,000 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ค)
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงสำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อยา Medabon จำนวน 16,050 ชุด (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์)
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดกลิ่นภาคสนามจำนวน 7 ชุด (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 17 รายการ
จ้างพิมพ์คู่มือ จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาจ้างดำเนินการรณรงค์ ”สาวไทยแก้มแดง” ผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Media) ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ 5 รายการ (สำนักทันตสาธารณสุข)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี จากแม่สู่ลูก (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อยาฝังคุมกำเนิด จำนวน 300 ชุด โดยวิธีพิเศษ (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้าน e-Payment ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบความสะอาดแบบรวดเร็วสำหรับประเมินประสิทธิภาพของการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคา E-BIDDING
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ สำนักโภช
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานดูแลเอกสารงบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อรถตรวจวิเคราะห์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 คัน
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ทั่วไปพร้อมเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณการจัดเก็บรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 13 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (กอง อ.)
ขนาดไฟล์ 4.01 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สลก.)
ขนาดไฟล์ 3.77 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อชุดทดสอบความสะอาดแบบรวดเร็วสำหรับประเมินประสิทธิภาพของการทำความสะอาด จำนวน 13 ชุด 1รายการ (Clean Trace Luminometer) กองสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ : e–bidding
ขนาดไฟล์ 2.39 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 24 รายการ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์สื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ โดยวิธีกรณีพิเศษ จำนวนเเงิน 2,886,138.- บาท (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน จำนวน 2 รายการ (ศอ.13)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำโปรแกรมสำเร็จรูประบบบัญชีเงินบำรุง โดยวิธีตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานบ้านงานครัว และวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อยา จำนวน 10,000 ชุด โดยวิธีพิเศษ (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ 4 รายการ (สำนักทันตสาธารณสุข)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุบำรุงรักษารถยนต์และวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน โดยวิธีตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารและพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภค 9 รายการ (สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือ รวมบทความตัวอย่างคดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการสาธารณสุข (ศูนย์บริหารกฎหมาย)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างประเมินผลการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียน (การใช้แบบบันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียนด้วยตนเอง) จำนวน 1 รายการ ภายในวงเงิน 1,280,000.- บาท (ด้วยวิธีสอบราคา) (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อลิฟท์ จำนวน 2 ตัว (ศูนย์อนามัยที่1)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์อนามัยที่ 1)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซ่อมแซมปรับปรุงห้องน้ำ (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ (กองออกกำลังกาย)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมอนามัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ต.ค.58 – ก.ย59) โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานดูแลเอกสารงบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยวิธีตกลงราคา
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ (e-bidding) งบลงทุน
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 42 รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) (สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดจ้างซ่อมแซมพื้นที่ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการประจำ (สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฉบับภาษาต่างประเทศ (สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 11 รายการ โดยวิธีพิเศษ 419,200.32 บาท (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงพื้นอาคารสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ (วิธีพิเศษ) (สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สิ่งพิมพ์ 17 รายการ (สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 และ ม.1-ม.6( ฉบับปรับปรุงปี 2557) (สำนักส่งเสริม)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง และเกียรติบัตร (ส.อนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พ.ศ.2558 จำนวน 1,000,000 เล่ม (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างผลิตสื่อพัฒนาทักษะชีวิต พร้อมดีวีดีต้นฉบับและผลิตต้นฉบับดีวีดีพัฒนาทักษะการป้องกันและช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ พร้อมอัดสำเนา (กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาฯ (สำนัก ส.)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แผ่นพับ,คู่มือ,เครื่องมือและสมุดบันทึก (สำนัก ส.)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์เอกสาร 2 รายการ (สำนักโภขนาการ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์เอกสาร 8 รายการ (สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ชุดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กินกล้วยน้ำว้าไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์ (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อนมผง เพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำหุ่นเชิงกรานผ่าซีกและหุุ่นอวัยวะเพศชาย จำนวน 2 รายการ (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ 2000,000 เล่ม วิธีกรณีพิเศษ จำนวนเงิน 4,000,000.- บาท (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาเช่าเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 13 รายการ (กองออกกำลังกาย)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีกรณีพิเศษ (สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฟันเทียมพระราชทานฯ (สำนักทันตฯ)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ศูนย์อนามัยที่ 1)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ ประจำปี 2558 (กองแผนงาน)
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานการให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ (สลก)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการความร่วมมือไทย-จีน (สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยกรมอนามัยฯ (สลก)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขาฯ (สำนักทันตฯ)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน จำนวน 3 คน (สำนักทันตฯ)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานการให้คำแนะนำด้านการเงินฯ (สลก)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน จำนวน 4 คน (สำนักทันตฯ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 2 คน (สำนักทันตฯ)
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานฯ จำนวน 10 คน (ศูนย์ห้องฯ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการพนักงานคอมพิวเตอร์และพนักงานขับรถยนต์ (สำนัก สอ.)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานพนักงานขับรถยนต์และช่วยงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สจร.)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่ารถยนต์ 2 รายการ (กองคลัง กรมอนามัย)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารที่ทำการกรมอนามัยฯ (สลก)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้าฯ (สลก)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัยฯ (สลก)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการพนักงานธุรการ พัสดุ และขับรถยนต์ (ตรวจสอบภายใน)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 38 รายการ
จ้างพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์คู่มือดำเนินงาน จำนวน 4 รายการ (สำนัก สอ.)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์โรลอัพ 2 รายการ (สำนักทันตสาธารณสุข)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบรรณาธิการที่ปรึกษาประจำฉบับวารสาร
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือ 1 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์วารสารฯ
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อเผยแพร่ จำนวน 6 รายการ (สำนักโภชนาการ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แผ่นพับองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยทางน้ำในเด็ก (กองออกกำลังกายฯ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์หนังสือ 7 รายการ (สำนักโภชนาการ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) (ศูนย์อนามัยที่ 1)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ 12 รายการ (กองออกกำลังกาย)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองงสำหรับนักเรียน 11 ล้าน (สำนักส่งเสริม)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ 5,950,000.- (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์เอกสาร 3 รายการ 4,050,000.- (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก รายการนมดัดแปลงสำหรับทารก (สำนักส่งเสริม)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์เอกสาร 3 รายการ (สำนักโภชนาการ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือเสริมไอโอดีน (สำนักโภชนาการ)
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก 2557 (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่และหนังสือคู่มือดำเนินงานจำนวน 10 รายการ (สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์หนังสือ 5 รายการ (สำนักโภชนาการ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์เอกสาร 1 รายการ 1,349,250.- (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อนมผงเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (สำนักส่งเสริม)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 23 รายการ (กองออกกำลังกายฯ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ตามแนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย ประจำปี 2557 ผ่านสื่อสาธารณะ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบรรณาธิการที่ปรึกษาประจำฉบับวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัย (สำนักที่ปรึกษา)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 3 การดูแลเด็กสุขภาพดี (สำนักส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานที่ตั้งนอกอาคาร
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษา ต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า อาคารกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัย และอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูง สำหรับหน่วยงานสังกัดกรมอนามัย (กองแผนงาน)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครการพิมพ์เอกสารวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับภาษาอังกฤษ (กองแผนงาน) กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมอนามัย (กองแผนงาน)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาลิฟต์โดยสารอาคารกรมอนามัย และอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมอนามัย และอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า อาคารกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสาร 12 รายการ (สำนักโภชนาการ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการ
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ อาคารกรมอนามัย และอาคารศูนย์ห้องปฎิบัติการ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ จำนวน 3 รายการ สำนักทันตสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดซื้อนมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก จำนวน 2 รายการ (สำนักส่เสริมสุขภาพ กรมอนามัย)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่ารถยนต์ 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือ จำนวน 7 รายการ วิธีกรณีพิเศษ (กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่และคู่มือดำเนินงาน จำนวน 6 รายการ (สำนักงานสุขาภิบาลอาหารและน้ำ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์เอกสาร 4 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสาร 12 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 130 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสาร 4 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการ และประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการฯ
ขนาดไฟล์ 0.01 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าสถานที่จัดประชุมวิชาการ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย