คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สำนักส่งเสริมสุขภาพ

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2565
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 1.61 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างพิมพ์เอกสารแนวทาง การดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม
ขนาดไฟล์ 1.36 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ภาพพลิกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.28 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฎิบัติงานในตำแหน่งนิติกร
ขนาดไฟล์ 1.34 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 49 รายการ
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ภาพพลิกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมกระดาษ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (แบบไม่รวมกระดาษ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตวีดีทัศน์”การบูรณาการ การดำเนินงานส่งเสริมพัึฒนาการเด็กปฐมวัย”
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการ สถานที่จัดงาน โครงการสร้างรากฐานประเทศไทย สร้างเด็กปฐมวัยให้มั่นคง
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างออกแบบและผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานอนามัยแม่และเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการ สถานที่จัดงาน แถลงข่าวพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อโต๊ะทำงานและเก้าอี้ทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อโต๊ะและเก้าอี้ห้องประชุม
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างออกแบบและผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานอนามัยแม่และเด็ก
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างออกแบบและจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์สุขอนามัยเด็กไทยสุขภาพดี ในโครงการเด็กไทยสุขภาพดีปลอดภัย
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารก และเด็กเล็ก พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการสถานที่การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในเดือนวันแม่แห่งชาติ และสัปดาห์นมแม่โลก ภายใต้แนวคิด“รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน”
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่ง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่ง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการ จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ตรวจวัดสายตานักเรียนในโครงการเด็กไทยสายตาดี เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักส่งเสริมสุุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือ พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้สร้างเสริมสมรรถนะพยาบาลสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ตำรา วิวัฒนาการของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การจัดการค่ากลาง การบูรณาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรพยาบาลนักสร้างเสริมสุขภาพมืออาชีพ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในทารกแรกเกิด
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตวีดีทัศน์“พ่อแม่ยุคดิจิตอลเลี้ยงลูกแบบ Traditional”
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตวีดีทัศน์ เรื่อง “การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิสในทารกแรกเกิด”
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการ สถานที่และจัดการรับเสด็จในงานสัมมนาวิชาการธารัสซีเมียแห่งชาติครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ.2560
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำโล่
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558) และแนวทางการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตวีดีทัศน์โครงการปกป้อง ส่งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บข้อมูล และประเมินผลการใช้งานสื่อดิจิทัล ที่พัฒนาขึ้นของโครงการสื่อสารสุขภาพ สู่การสร้างสรรค์ชีวิต : วัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการ สถานที่จัดงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย และผู้สูงอายุ) จำนวน 1 รายการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตวีดีทัศน์”บูรณาการร่วมใจ พัฒนาศักยภาพคนไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0”
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสาร 2 รายการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการในการประชุมวสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 9
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดงานแถลงข่าวส่งเสริม “สาวไทยแก้มแดง มีลูกเพื่อชาติ ด้วยวิตามินแสนวิเศษ”ฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตรายการสารคดีพิเศษเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 2 รายการ (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและจัดงานรณณรงค์”เด็กไทยสายตาดี” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสาร 3 รายการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือโรงเรียนพ่อแม่เพื่อลูกรัก “สุขภาพดี สมองดี อารมณ์ดี มีความสุข” สำนักส่งเสริม
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ภาพพลิก “การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” สำนักส่งเสริมสถุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ภาพพลิก “เรื่อง ความรู้เรื่องอาการดาวน์ เรื่องน่ารู้สำหรับหญิงตั้งครรภ์และสามี และความรู้เรื่องโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย” สำนักส่งเสริม
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือ จำนวน 2 รายการ (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 50 รายการ
จ้างปรับปรุงสนามเปตอง จำนวน 1 รายการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 3 ตัว สำนักส่งเสริมสุขภาพ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม สำนักส่งเสริมสุขภาพ อาคาร 7 ชั้น 3 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุม อาคาร 7 ชั้น 2 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด 30 จุด สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงห้องล้างภาชนะชั้น 2-6 อาคาร 7 งบกระตุ้นเศรษฐกิจ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ งบกระตุ้นเศษฐกิจ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างก่อสร้างโรงรถยนต์ จำนวน 2 รายการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างติดตั้งชุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ห้องประชุมพร้อมโต๊ะเก้าอี้ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเปลี่ยนผ้าม่าน ม่านปรับแสง ติดฟิลม์กรองแสง
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงห้องเก็บพัสดุและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคาร 7
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 รายการ (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุ (วัสดุสำนักงานและวัสดุไฟฟ้า) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตาม(ร่าง)พระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการการดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรวมพลคนกินนมแม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการสถานที่ จัดงานรวมพลคนกินนมแม่เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบรอบ 84 พรรษา
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตวีดิทัศน์ “การประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยโรคเอดส์และ เอชไอวี” ความยาวไม่น้อยกว่า 3 นาที ลว 6 กรกรฎาคม 2559
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดงานพิธีส่งมอบและเปิดป้ายส้วมสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะที่ 2 วันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักส่่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แผ่นตรวจวัดสายตาแบบรูปภาพและบัตรรูปภาพ ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2559 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำโล่ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่ง
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานการประเมินผลการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนฯ สำนักส่่งเสริมสุขภาพ ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์โปสเตอร์ เรื่อง “เล่นตามรอย พระยุคลบาท” กลุ่มอนามัยแม่และเด็ก สำนักส่งเสริมสุขภาพ สธ0923.01/1499 ลงวันที่1มีนาคม 2559
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างออกแบบและจัดทำนิทรรศการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ กลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือติดตามการละเมิดหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พ.ศ. 2551 สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูล การประเมินผลการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียนฯสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ดูแลระบบเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการสื่อสารสุขภาพสู่การสร้างสรรค์ชีวิต : วัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อผลิตภัณฑ์นมสำหรับเด็กปฐมวัย (ศูนย์วัลลภ ไทยเหนือและสถถานอนามัยเด็กกลาง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการในการประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 8 ฯ ลงวันที่ 13 มกราคม 2559
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำสื่อสุขภาพของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสามเณรฯ ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มประกอบจัดประชุม 4 ภาค (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดทานิทรรศการ 4 ภาค เรื่องการประชุมพัฒนาการดาเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตาบล Long Term Care ปี 2559 (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาจัดการประชุม บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพวีดีทัศน์ 4 ภาค เรื่องการประชุมพัฒนาการดาเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูระยะยาวด้านสาธารณสุขสาหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตาบล Long Term Care ปี 2559(สำนักอนามัยผู้สูง
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทาโล่รางวัล (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ดซื้อวัสดุ (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการและพิธีเปิดการประชุมพัฒนาสุขภาพนักเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงห้องเลี้ยงเด็กอ่อน ศูนย์เด็กเล็กวัลลภไทยเหนือ (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงห้องประกอบอาหารและบ่อดักไขมันศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ (สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามเด็กเล่นกลางแจ้งศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 46 รายการ
จ้างซ่อมเปลี่ยนบานประตูห้องทางาน (แก้ไข) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเปลี่ยนกระเบื้องแกรนิตและกระเบื้องยางห้องปฎิบัติงานและห้องเก็บพัสดุ 2 รายการ (แก้ไข) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงพื้นที่ชารุดและสร้างโครงคลุมป้องกันแดด (แก้ไข) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างต่อเติมหลังคาที่จอดรถยนต์ (แก้ไข) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเปลี่ยนกระเบื้องแกรนิตและกระเบื้องยางห้องปฏิบัติงานและห้องเก็บพัสดุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมเปลี่ยนบานประตูห้องทำงาน
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างต่อเติมหลังคาที่จอดรถยนต์
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงพื้นที่ชำรุดและสร้างโครงคลุมป้องกันแดดและปรับปรุงพื้นทางเดินข้างอาคาร
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงห้องอาบน้ำชาย/หญิง และ ซ่อมเปลี่ยนโถปัสสาวะและพลัดวาวล์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุส่านักงาน (ครุภัณฑ์มูลค่าต่่ากว่าเกณฑ์) (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์รายงานโครงการวิจัยรูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดาเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และรายงานโครงการวิจัยการศึกษาประสิทธิผลและการใช้ประโยชน์สมุดบันทึกสุขภาพ (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (สำนักผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ชุดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กินกล้วยน้าว้าไทย (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manger กระทรวงสาธารณสุข (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือป้องกันสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ ยากันลืม และคู่มือป้องกันการหกล้มใน ผู้สูงอายุ ยากันล้ม (สำนักอนามัยผูสูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์ เคล็ดลับอายุยืน 100 ปีชีวีมีสุข (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ หลักสูตร 70 ชั่วโมง และเกียรติบัตร (สำนักอนามัยผู้สงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือป้องกันสมองเสื่อม(ยากันลืม)และการหกล้มในผู้สูงอายุ (ยากันล้ม) (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือแนวทางอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุหลักสูตร 70 ชั่วโมง และคู่มือแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตร Care Manger กระทรวงสาธารณสุข (สำนักอนามัยผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบันทึก และประมวลผลและสรุปข้อมูลโครงการวิจัยฯ (สำนักผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบันทึกข้อมูล และประมวลผลข้อมูลโครงการวิจัยฯ(สำนักผู้สูงอายุ)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือ 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำโล่รางวัล โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดนิทรรศการและสถานที่จัดงานการประชุมวิชาการการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดารสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ”สุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 5 รอบ” โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุ ครั้งที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุ ครั้งที่ 3 โดขวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียน จำนวน 2 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงห้องอบรมของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ (ครั้งที่ 2)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 7 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตด้านเพศศึกษา ภาพพลิก สุขกาย-สบายใจ
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พ.ศ.2558
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงห้องอบรมของสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อหนังสือวิชาการทางการแพทย์
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการในการประชุมสัมมนาวิชาการอนามัยแม่และเด็ก ครั้งที่ 7
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและจัดชุดนิทรรศการ ในการประชุมเพื่อการพัฒนาการความรู้
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินผลดำเนินโครงการประเมินประสิทธิผลการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทย
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อสร้างเสริมทักษะชีวิตด้านเพศศึกษา
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
จ้างออกแบบและจัดนิทรรศการในการประชุมโครงการประชุมเพื่อพัฒนาความรู้ฯ(สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างประเมินผลการดำเนินงานโครงการประเมินประสิทธิผลการตรวจเต้านมด้วยตัวเองของสตรีไทยฯ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์ชุดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ เรื่อง”ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กินกล้วยน้ำว้าไทย ห่างไกลอัลไซเมอร์”
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลและเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอลฯ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์สมุดคู่มือแนวทางการดำเนินงานเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุฯ
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์หนังสือแนวทางการจัดระบบบริการในโรงพยาบาลฯ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างทำโล่รางวัลและปกเกียรติบัตร (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการ สถานที่ และจัดการรับเสด็จฯ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พิมพ์เอกสาร จำนวน 5 รายการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 4 รายการ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและจัดพิมพ์ชุดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ฯ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการ สถานที่ และการจัดการรับเสด็จฯ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดนิทรรศการ และกิจกรรมครอบครัวฯ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2556
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
จ้างจัดนิทรรศการ สถานที่และสนับสนุนการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 19 ฯ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาซื้อวัสดุเครื่องบริโภค (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือฝึกอบรมในงานอนามัยแม่และเด็กฯ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2556 (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย