คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สำนักงานเลขานุการกรม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า อาคารกรมอนามัย และอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างปรับปรุงระบบสุขาภิบาลโรงอาหารกรมอนามัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขนาดไฟล์ 1.80 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประกวดราคาซื้อชั้นหนังสือรางเลื่อน แบบเลื่อนด้านข้าง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย จำนวน 400 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อชั้นหนังสือรางเลื่อน แบบเลื่อนด้านข้าง จำนวน 1 ชุด
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย จำนวน 400 เครื่อง ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
จ้างปรับปรุงและกั้นห้อง บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 และอาคาร 6 ชั้น 2
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตาราง ป.ป.ช. 07 จ้างเหมาบุคคลธรรมดา
ขนาดไฟล์ 11.27 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 22 รายการ
จ้างปรับปรุงห้องทำงานของสำนักงานเลขานุการกรมและห้องเตรียมอาหารสำหรับการประชุม งบลงทุน ปี 2561
ขนาดไฟล์ 1.10 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย พร้อมติดตั้ง
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารที่ทำการกรมอนามัยและอาคารศูนยืห้องปฏิบัติการกรมอนามัย จำนวน 10 ตัว
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมดาดฟ้าและผนังห้องเครื่องลิฟต์อาคารกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2 รถประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดีกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคารที่ทำการกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมนามัย จำนวน 10 ตัว
ขนาดไฟล์ 1.13 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถประจำตำแหน่งระดับรองอธิบดี กรมอนามัย จำนวน 1 คัน
ขนาดไฟล์ 1.06 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 1.01 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างออกแบบ เขียนแบบแปลน และประมาณราคา จัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 1.03 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดไมค์ห้องประชุม ครั้งที่ 2
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ชุดไมค์ห้องประชุม
ขนาดไฟล์ 0.83 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า อาคารกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ระยะเวลา 10 เดิอน
ขนาดไฟล์ 0.76 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
ขนาดไฟล์ 0.80 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป (ด้านพิธีการและกิจกรรมพิเศษ)
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดไฟล์ 0.79 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.77 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานธุรการ
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานด้านซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
ขนาดไฟล์ 0.98 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานด้านเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านประหยัดพลังงาน)
ขนาดไฟล์ 0.89 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาต้นไม้ ไม้ประดับ สนามหญ้า อาคารกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปีะจำปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2560
ขนาดไฟล์ 0.96 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 26 รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือบทคัดย่อ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย ผ่านสื่อมวลชน ประจำปี 2559 (สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง)
ขนาดไฟล์ 0.03 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับผู้บริหาร
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมแซมผนังห้องประชุมกาธรสุวรรณกิจ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตเอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยวิธีกรณีพิเศษ (สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเผยแพร่และจัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขฯ โดยวิธีตกลงราคา (สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง)
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมพื้นสำนักงานเลขานุการกรม
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดพิมพ์วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2559
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบรรณาธิการที่ปรึกษาประจำฉบับวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างติดตั้งไฟส่องถนนเซลล์แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์บริเวณสวนสุขภาพ จำนวน 3 หลัง
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการดูแลและรักษาลิฟต์โดยสารอาคารกรมอนามัยและอาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ปี งบประมาณ 2559
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารด้านคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปด้านพิธีการและกิจกรรมพิเศษ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานด้านงานประสานการจัดประชุม
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานด้านบริการลูกค้า
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานด้านเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านประหยัดพลังงาน)
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานด้านเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานด้านเด้านเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงานด้านเด้านเลขานุการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเหมาบริการเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ด้านสารบรรณ)
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างปูพื้นกระเบื้องยางห้องปฏิบัติงานรองอธิบดีกรมอนามัย ห้องปฏิบัติงานผู้ทรงคุณวุฒิ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ห้องโถงหน้าห้องศูนย์บริการสารสนเทศ ชั้น 4 อาคาร 1 และห้องพัสดุ อาคาร 3 ชั้น 2 (สลก.)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ตามแนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย (สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารกรมอนามัย ผ่านหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 15 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและเผยแพร่ความรู้ตามแนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ 2558 ผ่านสื่อสาธารณะ (สำนักสื่อสารและตอบโต้ความเสี่ยง)
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (สลก.)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง เมนูสุขภาพ ลดเค็ม ลดมัน (สลก.)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (สลก.)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาจ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยผ่านสื่อโทรทัศน์ (สลก.)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและเผยแพร่สารคดีองค์กรต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยผ่านสื่อโทรทัศน์ (สลก.)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและเผยแพร่บทความด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในนิตยสารรายสัปดาห์ (สลก.)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตและเผยแพร่ภารกิจตามนโยบายสำคัญของกรมอนามัยผ่านสื่อโทรทัศน์ (สลก.)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างตัดข่าวออนไลน์ (สลก.)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนะนำบทบาทใหม่ของกรมอนามัยสู่การเป็นNational Health Authority (NHA) แก่ภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2557 (สลก.)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ผ่านจดหมายข่าว กรมอนามัย ปี 2557 (สลก.)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย