คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กองการเจ้าหน้าที่

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ซื้อวัสดุสำนักงาน
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์พริ้นเตอร์)
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นห้องจัดเก็บของ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างจัดพิมพ์ข้อสอบกรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างออกแบบและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ”คลังปัญญาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม”
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อเครื่องพิมพ์บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
จ้างปรับปรุงเดินสายไฟ, ระบบเครือข่ายและซ่อมแซมสำนักงาน
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์คู่มือป้องกันทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนกรมอนามัย และจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ กรมอนามัย บันทึกเตือนใจ พ.ศ. 2560
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือคลังปัญญาอาวุโส ”วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 59’
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 36 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมแซมพื้นห้องสำนักงานกองการเจ้าหน้าที่
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือคลังปัญญาอาวุโส ”วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” 58
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน และเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
จ้างพิมพ์หนังสือ อุบายธรรม 144,600.-บาท
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์หนังสือ เกษียณอายุ ปี 2557
ขนาดไฟล์ 0.09 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย