คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | กองแผนงาน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2564
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
โครงการศูนย์บริการสถานประกอบการฯ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการพัฒนาการขอมีบัตรประจำตัวฯ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเช่าอุปกรณ์วอร์รูม War Room
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการเพิ่มสมรรถนะการจัดเก็บข้อมูล DMKM
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการจจัดซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ฯ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
โครงการเช่าเชื่อมโยงสื่อสารความเร็วสูงฯ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการจจัดซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ฯ
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายฯ
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการบำรุงรักษาระบบงานบุคลากร
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 38 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการบำรุงรักษาระบบริหารงานภายใน (Intranet)ฯ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
เช่าเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงฯ 2 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้าง พขร. 1 คน (12 เดือน)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างนักวิเคราะห์ฯ (สขรส.)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างบำรุงรักษาระบบงานบุคลากร กรมอนามัย 10 เดือน
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะกองแผนงาน จำนวน 1 คัน
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2559
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
ซื้ออุปกรณ์การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 3 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2558
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
ซื้อโทรทัศน์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารวิชาการด้านส่งเสริมสุขภาพฯ (สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ)
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างซ่อมแซมพื้นกระเบื้องยางสถานที่ทำงานกองแผนงาน กรมอนามัย
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ซื้ออุปกรณ์ระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (งานซื้อ/จ้างทั่วไป) : บก.06

พ.ศ. 2557
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ Wireless Access Point) จำนวน 9 ชุด
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ก สำหรับประมวลผล) จำนวน 26 ชุด
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย) จำนวน 3 รายการ
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จ้างพิมพ์เอกสารวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 4,800 เล่ม
ขนาดไฟล์ 0.04 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย