คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย (ครึ่งปีหลัง)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.06.2564
74
0
แชร์
02
มิถุนายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการติดตามตัวชี้วัดเดือนกรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 13MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 4 เดือน ก.ค. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC เดือนกรกฎาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินการโครงการ Dfins.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามตัวขี้วัด เดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC เดือนมิถุนายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 677KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัดเ ดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 784KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC เดือนพฤษภาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 607KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือนเมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามตัวชี้วัด เดือนมีนาคม 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเด็นความรู้ที่ให้แก่บุคลากร (เพิ่มเติม รอบ 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 37KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการวิเคราะห์ GAP รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 90KB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC เดือนตค 63- มี.ค. 64.pdf
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ DOC เดือน เมษายน 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 636KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน