คุณกำลังมองหาอะไร?

3

3.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย (ครึ่งปีหลัง)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.06.2564
49
0
แชร์
02
มิถุนายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประชุมตชว.ครั้งที่ 11-2564 (4 ส.ค. 64) ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตชว.ครั้งที่ 10-2564 (5 ก.ค. 64) ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตชว.ครั้งที่ 9-2564 (4 มิ.ย. 64) ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารสรุปประเด็นความรู้แก่ C-SH เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 84KB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานข้อมูลของการวิเคราะห์สถานการณ์ การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 93KB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตชว.ครั้งที่ 7-2564 (7 เม.ย. 64) ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 519KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตวช.ครั้งที่ 8 -2564 (6 พ.ค. 64) ITA.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2564 (5 เดือนหลัง มี.ค. 64 - ก.ค. 64).pdf
ขนาดไฟล์ 479KB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลผลิตและผลลัพธ์การดำเนินงาน ระดับ Le (Level) ของผลการดำเนินงานในปัจจุบัน.pdf
ขนาดไฟล์ 46KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน