คุณกำลังมองหาอะไร?

3

3.23 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ครึ่งปีหลัง)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.06.2564
46
0
แชร์
02
มิถุนายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานประชุมตชว.ครั้งที่ 11-2564 (4 ส.ค. 64) Flowchart.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตชว.ครั้งที่ 10-2564 (5 ก.ค. 64) Flowchart.pdf
ขนาดไฟล์ 936KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตชว.ครั้งที่ 9-2564 (4 มิย. 64) Flowchart.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตชว.ครั้งที่ 8-2564 (6 พ.ค. 64) Flowchart.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตชว.ครั้งที่ 7-2564 (7 เม.ย. 64)Flowchart.pdf
ขนาดไฟล์ 634KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารสรุปประเด็นความรู้แก่ C-SH.pdf
ขนาดไฟล์ 96KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์สถานะการณ์ ตัวชี้วัดที่ 3.2.3 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart).pdf
ขนาดไฟล์ 93KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน