คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (LO)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.10.2564
41
0
แชร์
25
ตุลาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ทำเนียบผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 52KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัด ครั้งที่ 8 ประจำเดือนเมษายน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการและประเด็นความรู้ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของตัวชี้วัด (PIRAB) 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 104KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการดำเนินงานของกลุ่มการเงิน กองคลัง ให้เป็นองค์กรแห่งหารเรียนรู้ รอบ 5 เดือนหลัง 2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 71KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ วิเคาะห์ GAP และมาตรการและเอกสารประเด็นความรู้ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 104KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัด ครั้งที่ 7 - 2565 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2565 ( 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 6 -2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา จัดงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 462KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมนา การจัดงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือขอเผยแพร่คู่มือปฏิบัติงานการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมนมนา การจัดงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 256KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการดำเนินงานด้านวิชาการและผลดำเนินการสร้างผลงานวิชาการและนวัตกรรม.pdf
ขนาดไฟล์ 96KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ร่างคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม24-01.pdf
ขนาดไฟล์ 971KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ 65.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 5-65 ม.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกำกับและติดตามตัวชี้วัดกองคลัง คร้งที่ 4-65.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบปะหน้ารานงานการประชุมตชว.3-2565 (7 ธค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 234KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการและประเด็นความรู้ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของตัวชี้วัด (PIRAB).pdf
ขนาดไฟล์ 77KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม3-2565 (7ธ.ค. 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 52KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 221KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานวิเคราะห์สถานการณ์ การจัดการข้อมูลความรู้ วิเคราะห์ GAP มาตรการขับเคลื่อนและประเด็นความรู้ ตัวชี้วัดที่ 2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 118KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน SOP ตัวชี้วัดที่ 2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 140KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการดำเนินงานของกลุ่มการเงิน กองคลัง ให้เป็นองค์กรแห่งหารเรียนรู้ รอบ 5 เดือนแรก 2.4.pdf
ขนาดไฟล์ 47KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน