คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัด Function 3.15 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจ่ายเงินผ่านระบบ (KTB Corporate Online) ภายในระยะเวลา 6 วันทำการ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.10.2564
32
0
แชร์
25
ตุลาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนปฏิบัติการการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบKTB corporate online รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 59KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการและประเด็นความรู้ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของตัวชี้วัด รอบ 5 เดือนหลัง.docx.pdf
ขนาดไฟล์ 59KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ของข้อมูลและความรู้ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการและประเด็นความรู้ รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 90KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัด ครั้งที่ 8 ประจำเดือนเมษายน 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 124KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัด ครั้งที่ 7 - 2565 ลงวันที่ 5 มี.ค. 2565 ( 5 เดือนหลัง).pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.15 ปรับปรุงใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 132KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 3.15.pdf
ขนาดไฟล์ 135KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 6 -2565.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปผลการดำเนินงานของการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online.pdf
ขนาดไฟล์ 140KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านกระบวการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ภายใน 6 วันทำการ.pdf
ขนาดไฟล์ 356KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
หนังสือแจ้งยกเลิกการใช้งานระบบบริหารการเงินการคลัง (D-fins).pdf
ขนาดไฟล์ 380KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน 3 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 233KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 5-65 ม.ค. 65.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมกำกับและติดตามตัวชี้วัดกองคลัง คร้งที่ 4-65.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุม3-2565 (7ธ.ค. 2564).pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการและประเด็นความรู้ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของตัวชี้วัด.pdf
ขนาดไฟล์ 43KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ทำเนียบผู้รับบริการ (C) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf
ขนาดไฟล์ 124KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์สถานการณ์ของตัวชี้วัด มีข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ที่นำมาใช้.pdf
ขนาดไฟล์ 98KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ใบปะหน้ารานงานการประชุมตชว.3-2565 (7 ธค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 234KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติการการดำเนินงานพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบKTB corporate online รอบ ๕ เดือนแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 48KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน