คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เงินงบประมาณ ปี 2565

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

โอนเงินเบิกแทนกัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
04.01.65โอนเงินเบิกแทนกัน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม.PDF
ขนาดไฟล์ 2.26 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อจัดทำสื่อแผ่นพับป้องกันฝุ่น PM2.5.

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
04.01.65โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จากกรมอนามัย ให้ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เพื่อจัดทำสื่อแผ่นพับป้องกันฝุ่น PM2.5.PDF
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบกลาง COVID-19 รอบที่ 3 จากกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ให้ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

งบกลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนงบกลาง COVID-19 รอบที่ 3 จากกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม ให้ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบกลาง COVID-19 รอบที่ 3 จากกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

งบกลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนงบกลาง COVID-19 รอบที่ 3 จากกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบกลาง COVID-19 รอบที่ 3 จากกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์

งบกลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนงบกลาง COVID-19 รอบที่ 3 จากกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบกลาง COVID-19 รอบที่ 3 จากกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

งบกลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนงบกลาง COVID-19 รอบที่ 3 จากกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัยให้ กผ. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัยให้ กผ. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 1.53 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบกลาง COVID-19 รอบที่ 3 จากกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

งบกลาง
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนงบกลาง COVID-19 รอบที่ 3 จากกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.40 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กองกิจกรรมทางกายเพือสุขภาพ ให้ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจระดับพื้นที่

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
22.12.64โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 จาก กองกิจกรรมทางกายเพือสุขภาพ ให้ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจระดับพื้นที่.PDF
ขนาดไฟล์ 0.97 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 5 จาก กองการเจ้าหน้าที่ ให้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขอยืมเงินใช้ในกิจกรรม โครงการ ตามแผนที่วางไว้ในรอบ 6 เดือนแรก

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
22.12.64โอนเงินแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 5 จาก กองการเจ้าหน้าที่ ให้ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อขอยืมเงินใช้ในกิจกรรม โครงการ ตามแผนที่วางไว้ในรอบ 6 เดือนแรก.PDF
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศอ.11 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย ครั้ง5.64.

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
21.12.64โอนงบลงทุนเหลือจ่าย จาก ศอ.11 กลับศูนย์ต้นทุนกรมอนามัย ครั้ง5.64.PDF
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สลก. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

เงินงบประมาณประจำปี
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
โอนเงินแผนช่วงชีวิต ผ.1 จากกรมอนามัย ให้ สลก. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 1.54 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย