คุณกำลังมองหาอะไร?

2

2.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ (ครึ่งปีหลัง)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

02.06.2564
44
0
แชร์
02
มิถุนายน
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ผลการอุทธรณ์คพแนนประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน รอบ 5 เดือนหลัง ปจด. กค 64.pdf
ขนาดไฟล์ 123KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปการตรวจร่างกายและวิเคราะห์ CV risk score รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 61KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแบบสำรวจผลตรวจสุขภาพ กองคลัง 64.pdf
ขนาดไฟล์ 22MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบวิเคราะห์การประเมินความเครียดด้วยตนเ.pdf
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปแบบดัชนีมวลกาย BMI รอบ 5 เดือนหลัง 2564.pdf
ขนาดไฟล์ 580KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาพประกอบการดำเนินงาน HWP และ 5 ส รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 661KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตารางค่า BMI ผลการวิเคราะห์รอบ 5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 287KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ครั้งที่2.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมติดตามตัวชี้วัด ครั้งที่ 11-2564.pdf
ขนาดไฟล์ 13MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ออกกำลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ปจด.มิ.ย 64.pdf
ขนาดไฟล์ 832KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานประชุมตัวชี้วัด ครั้งที่่ 10-2564 .pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัด. ครั้งที่ 9-2564 ลว.04.06.64.pdf
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งที่ 19-2564 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาสถานที่ทำงานตามเกณฑ์สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน.pdf
ขนาดไฟล์ 814KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานขอจ้างปรังปรุงพื้นกองคลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 267KB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชาสัมพันธ์ความรู้ เรื่อง การรับประทานที่มีประโยชน์และถูกสุขลักษณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ออกกำลังกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ.pdf
ขนาดไฟล์ 670KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ รอบ5 เดือนหลัง.pdf
ขนาดไฟล์ 127KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดครั้งที่ 7 -2564.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตวช.8-2564 ( 6 พ.ค.64).pdf
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฎิบัติการขับเคลื่อนกองคลังสู่องค์กรแห่งความสุขที่มีคุณภาพ รอบ 5 เดือนหลัง 64 ใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 47KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน