คุณกำลังมองหาอะไร?

ตั

ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.10.2564
130
0
แชร์
25
ตุลาคม
2564

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.6 ITA เดือนกรกฎาคม 65 (5 ส.ค. 65)
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถิติการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ
ขนาดไฟล์ 48KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.6 ITA เดือนมิถุนายน 65 (5ก.ค.65)
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการสำรวจสอบถามความพึงพอใจ
ขนาดไฟล์ 313KB
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จรรยาบรรณพัสดุ
ขนาดไฟล์ 28KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543
ขนาดไฟล์ 32KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.6 ITA เดือนพฤษภาคม 65 (8มิ.ย.65)
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมใช้พัสดุภายในกองคลัง
ขนาดไฟล์ 459KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประชาสัมพันธ์การยืมใช้พัสดุภายในกองคลัง
ขนาดไฟล์ 171KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.6 ITA เดือนเมษายน 65 (5 พ.ค. 2565)
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลคะแนนการตอบแบบการรับรู้ฯ (IIT) ปี 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 55KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารสรุปประเด็นความรู้แก่ C/SH (รอบ 5 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 61KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการวิเคราะห์ GAP และกำหมดมาตรการ (รอบ 5 เดือนหลัง)
ขนาดไฟล์ 124KB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.6 ITA เดือนมีนาคม 65 (5 เม.ย. 65)
ขนาดไฟล์ 966KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.6 ITA รอบ 6 เดือนหลัง (17 มี.ค. 65)
ขนาดไฟล์ 93KB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานสถานการณ์ C และ T (GAP 1 ประเด็น)
ขนาดไฟล์ 505KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.6 ITA เดือนกุมภาพันธ์ 65 (4 มี.ค. 65)
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวการใช้จ่ายงบประมาณ
ขนาดไฟล์ 31KB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คะแนนการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมอนามัย 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
ขนาดไฟล์ 92KB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.6 ITA เดือนมกราคม 65 (7 กพ.65)
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.6 ITA เดือนธันวาคม 64 (5 ม.ค. 65)
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 2.6 ITA เดือนพฤศจิกายน 64 (7 ธ.ค. 64)
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สรุปประเด็นที่สำคัญตาม CSH.pdf
ขนาดไฟล์ 125KB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คะแนน IIT กค 62 - 64.pdf
ขนาดไฟล์ 137KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล สถานการณ์ ของตัวชี้วัดที่ 2.6
ขนาดไฟล์ 147KB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน